Przejdź do treści
Home » O nas

O nas

Powołane w 2021 roku Stowarzyszenia Przyjaciół ulicy Warszawskiej ma na celu integrację lokalnej społeczności skupionej wokół ulicy, promowania jej potencjału i wspólną pracę na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego tej części miasta.

Stowarzyszenie Przyjaciół ulicy Warszawskiej, czyli my, to grono miłośników, bywalców oraz mieszkańców, ulicy Warszawskiej w Białymstoku którzy wspólnie chcą działać na rzecz promocji naszej ulicy!

Dzisiejsza Warszawska poszczycić się może najlepiej zachowanym XIX-wiecznym zespołem architektury miejskiej w Białymstoku, a  lokowane tu siedziby firm i instytucji sukcesywnie przywracają jej dawny splendor. To wartość, która łączy i pobudza do wspólnego działania.